Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

A komplexné služby súvisiace s vysielaním pracovníkov do zahraničia (expati)

KONTAKT

Všetky služby a poradenstvo poskytujeme aj online

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Špecializujeme sa na zamestnávanie cudzincov, vysielanie a prijímanie pracovníkov do/zo zahraničia.

Relocation Consulting s.r.o. je špecializovaná slovenská konzultačná spoločnosť, ktorá sa zameriava na poskytovanie prvotriednych relokačno – imigračných služieb, zamestnávanie cudzincov na Slovensku a služieb personálneho a podnikateľského poradenstva.

Relocation Consulting s.r.o. pre svojich korporátnych a ako aj individuálnych klientov poskytuje komplexné služby personálneho a podnikateľského poradenstva.

Pobočky máme v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Naše služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky.

Relocation Consulting s.r.o. is providing comprehensive Relocation and Immigration services in Slovakia.

We are specializing in Employment of Foreigners in Slovakia.

Služby v oblasti zamestnávania cudzincov

- Personálne služby a poradenstvo so špecializáciou na zamestnávanie cudzincov
- Personálne služby a poradenstvo pri vysielaní a prijímaní pracovníkov do/zo zahraničia
- Outsourcingové služby pre zamestnávateľov (personálno-imigračné)
- Odborné kurzy a školenia pre personalistov, zamestnávateľov a spoločnosti (aktuálne otázky a legislatíva)
- Pracovné povolenia pre cudzincov (EÚ/NON-EÚ)
- Jednotné pracovné povolenie
- Sezónne zamestnávanie
- Vnútropodnikový transfer
- Modrá karta EÚ
- Zabezpečenie víz
- Zabezpečenie všetkých typov pobytov pre občanov EÚ/NON-EÚ
- Registrácia a odhlásenie občanov EÚ/NON-EÚ na Cudzineckej polícii
- Iné špecializované úkony na Cudzineckej polícii
- Prihlásenie, odhlásenie a rôzne administratívne nahlášky a úkony voči
- Zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a Národnému inšpektorátu práce
- Zdravotná prehliadka pre cudzincov
- Interkultúrne tréningy a kurzy pre zamestnancov
- Výučba slovenčiny pre cudzincov
- Zabezpečenie apostilácii, legalizácii, superlegalizácii, osvedčení a overení dokladov a úradných prekladov dokumentov vydaných v Slovenskej republike
- Komplexné relokačné a imigračné služby
- Asistenčné služby podľa potrieb zamestnávateľov a zamestnancov
- Global mobility solutions

AKTUALITY

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

RELOCATION CONSULTING s.r.o.


  Bratislava
  Banská Bystrica
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 35894/S
 
IČO: 52184 862


 info@relocationconsulting.sk

Komplexné služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky!

Ďakujeme! Vaša správa bola odoslaná.
Vašu správu sa nepodarilo odoslať. Opravte chyby a potom to skúste znova.