Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

A komplexné služby súvisiace s vysielaním pracovníkov do zahraničia (expati)

KONTAKT

Všetky služby a poradenstvo poskytujeme aj online

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Špecializujeme sa na zamestnávanie cudzincov, vysielanie a prijímanie pracovníkov do/zo zahraničia.

Relocation Consulting s.r.o. je špecializovaná slovenská konzultačná spoločnosť, ktorá sa zameriava na poskytovanie prvotriednych relokačno – imigračných služieb, zamestnávanie cudzincov na Slovensku a služieb personálneho a podnikateľského poradenstva.

Relocation Consulting s.r.o. pre svojich korporátnych a ako aj individuálnych klientov poskytuje komplexné služby personálneho a podnikateľského poradenstva.

Pobočky máme v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Naše služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky.

Služby v oblasti zamestnávania cudzincov

- Personálne služby a poradenstvo so špecializáciou na zamestnávanie cudzincov
- Personálne služby a poradenstvo pri vysielaní a prijímaní pracovníkov do/zo zahraničia
- Outsourcingové služby pre zamestnávateľov (personálno-imigračné)
- Odborné kurzy a školenia pre personalistov, zamestnávateľov a spoločnosti (aktuálne otázky a legislatíva)
- Pracovné povolenia pre cudzincov (EÚ/NON-EÚ)
- Jednotné pracovné povolenie
- Sezónne zamestnávanie
- Vnútropodnikový transfer
- Modrá karta EÚ
- Zabezpečenie víz
- Zabezpečenie všetkých typov pobytov pre občanov EÚ/NON-EÚ
- Registrácia a odhlásenie občanov EÚ/NON-EÚ na Cudzineckej polícii
- Iné špecializované úkony na Cudzineckej polícii
- Prihlásenie, odhlásenie a rôzne administratívne nahlášky a úkony voči
- Zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a Národnému inšpektorátu práce
- Zdravotná prehliadka pre cudzincov
- Interkultúrne tréningy a kurzy pre zamestnancov
- Výučba slovenčiny pre cudzincov
- Zabezpečenie apostilácii, legalizácii, superlegalizácii, osvedčení a overení dokladov a úradných prekladov dokumentov vydaných v Slovenskej republike
- Komplexné relokačné a imigračné služby
- Asistenčné služby podľa potrieb zamestnávateľov a zamestnancov
- Global mobility solutions

AKTUALITY

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

RELOCATION CONSULTING s.r.o.


  Bratislava
  Banská Bystrica
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 35894/S
 
IČO: 52184 862

TEL: 0948 692 630
EMAIL: info@relocationconsulting.sk

Komplexné služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky!

Ďakujeme! Vaša správa bola odoslaná.
Vašu správu sa nepodarilo odoslať. Opravte chyby a potom to skúste znova.