Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Pobyt na Slovensku/Agenda cudzineckej polície

Aktuálne úradné hodiny oddelení cudzineckej polície sú: Po 8:00-14:00, Str 12:00-17:00, Pia 8:00-14:00. Objednávací systém je znovu spustený od nedele 10. mája 2020. Prioritne budú vybavovaní klienti na základe online rezervácií.

Od 11.5.2020 až do odvolania budú oddelenia cudzineckej polície vybavovať:

  • žiadosti o obnovenie prechodného pobytuudelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas a o udelenie dlhodobého pobytu
  • registrácie občanov EHP a ich rodinných príslušníkov
  • vydanie a aktiváciu autentifikátora
  • úkony spojené s vydávaním dokladu o pobyte
  • úkony spojené so zmenou zamestnávateľa počas platného pobytu.ň

Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Iné žiadosti cudzinecké polícia môže prijať len z dôvodov hodných osobitného zreteľa na základe rozhodnutia riaditeľa príslušného Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície alebo Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ.

Pri vstupe do budov jednotlivých oddelení treba dodržiavať ochranu tváre, mať rúško a podrobiť sa selekcii a kontrole zo strany pracovníkov polície.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky