Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Zmeny od 12. októbra 2020:

ŠKOLY

– stredné školy prechádzajú od 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie až do odvolania
– materské a základné školy, ako aj prvé štyri ročníky osemročných gymnázií budú fungovať
– fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší
– rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.

Plánované zmeny od 15. októbra 2020:

RÚŠKA

– budú povinné v intraviláne obce a mesta
– nebudú potrebné v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo v prípade vzdialenosti od cudzích osôb viac ako 5 metrov
– budú povinné aj pre aj pre deti na prvom stupni základných škôl
– v materských školách bude ich nosenie dôrazne odporúčané
– výnimku z nosenia rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

HROMADNÉ PODUJATIA

– zakázané budú všetky hromadné podujatia (výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri budú nutné dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený
– výnimka bude rovnako platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré však budú bez divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19
– výnimka bude pre zhromaždenia zvolané na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania nastavených protiepidemických opatrení.

PREVÁDZKY

– počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov
– v obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe
– prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou
– otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel
 seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00,
nakupovať budú môcť aj mimo tohto času, odporúča sa im využiť prednostné hodiny
– uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky