MedicalCheck.sk – Lekárske vyšetrenia pre imigračné účely na Slovensku

Vážení klienti a obchodný partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že sme v rámci spoločnosti Relocation Consulting s.r.o. založili špecializovaný slovenský rezervačný portál www.medicalcheck.sk, ktorý sa zameriava na sprostredkovanie odborných lekárskych vyšetrení pre cudzincov z tzv. tretích krajín.

Cudzinci z tretích krajín majú v rámci imigračného procesu na Slovensko zákonnú povinnosť absolvovať vyšetrenie cudzinca za účelom získania lekárskeho posudku pre potreby cudzineckej polície.

„Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.“ 

Výhody portálu MEDICALCHECK.SK

Objednávky NONSTOP

Objednanie na presný dátum a čas

Potrebná iba jedna návšteva (30 min.)

Lekárske vyšetrenie je možné absolvovať v rôznych lokalitách na Slovensku: Bratislava, Nitra,   Komárno, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča

Vydaný lekársky posudok je akceptovaný cudzineckou políciou

Posudok Vám bude doručený na Vami zadanú adresu

Možnosť zabezpečiť asistenčnú službu počas lekárskeho vyšetrenia

Family friendly

 

Objednať sa na lekárske vyšetrenie pre cudzincov je možné cez:

 

www.medicalcheck.sk

info@medicalcheck.sk

0948 692 630